Yurt Partisi Genel Başkanı
Sadettin TANTAN
E-mail Kayıt
Adınız Soyadınız
E-Mail Adresiniz
 
 
 

Tam Bağımsız Dış Politika

Türkiye içinde bulunduğu Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz bölgesinde hem tarihsel geçmişi hem de potansiyeli dolayısıyla çok önemli bir ülkedir. Türkiye iç sorunlarını çözerken, bölgedeki tarihsel önderlik sorumluluklarını da yerine getirecek, demokrasi ve ekonomi konularında örnek olacak, bölgesinde sorunların çözümünde etkin bir yol oynayacaktır. Komşu ülkelerde olan bağlarını ekonomik işbirliği yoluyla zenginleştirecektir.
 
YURT Partisi, Türkiye’nin Avrupa Birliğine eşit ve onurlu bir üye olarak katılımından yanadır. Eşit üyelik Türkiye’nin Avrupa birliğinin bölgesel kalkınma, uyum ve diğer mali fonlarından diğer üye ülkeler kıstasları ölçüsünde yararlanması, 1985’ten beri tanınmayan serbest dolaşım hakkının tanınması ve Türkiye’nin nüfusu ölçüsünde siyasi ağırlık kazanmasıyla mümkün olabilir.
 
YURT Partisi, Türkiye dışında, özellikle Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın haklarının korunması için kurumsal düzenlemelere gidilecektir. Özellikle Kafkaslarda ve orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleriyle ilişkiler geliştirilirken, Rusya ile işbirliği arttırılacaktır.
 
YURT Partisi, Kıbrıs Türk halkının dünyadan izolasyonuna ve tecrit edilmesine yol açan insan haklarına aykırı haksız durumun değiştirilmesi için Kıbrıs Türklerinin eşit ve adil biçimde temsil edildiği, iki halkın ekonomik ve siyasi eşitliği temeline dayalı, iki bölgeli, iki eşit kurucu devletin oluşturacağı yeni bir ortaklık ve Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantörlüğünü içeren kapsamlı çözüm girişimlerine destek olacaktır. Kıbrıs Rum kesimi, Kıbrıs adasının meşru ve yasal temsilcisi değildir.  Demokratik ve yasal olarak eşit ve özgür seçimler ile belirlenmiş KKTC devleti organları ve liderleri, Kıbrıs sorununun çözülmesinde meşru ve yasal taraftırlar. Ayrıca, KKTC’nin ve Kıbrıs Türklerine ait olan doğal kaynaklarının, yerüstü ve yeraltı zenginliklerinin karada ve denizlerde korunması için KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışılmasının zorunluluğuna ve bu konuda kesinlikle ödün verilmemesi gerektiğine inanıyoruz.
 
Türkiye’nin AKP iktidarları döneminde izlediği etkisiz ve pasif dış politika yerine YURT Partisi iktidarında ülkenin çıkarlarını koruyan, karşılıklılık ilkesine dayalı kişilikli ve aktif bir dış politika uygulanacaktır.
 
YURT Partisi, yukarıda açıkladığı politikalar ve uygulamalar ile Demokratik Değişim Programı’nı yaşama geçirebilmek amacıyla burada detayına girilmeyen birçok konuda uzman ve akademisyen kadrolarıyla çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir.
 
YURT Partisi, iktidar olur olmaz yukarıdaki politikalarını uygulamaya koyacak, katılımcı demokrasi anlayışı gereği vatandaşlarımızdan gelen öneriler ve şikayetler doğrultusunda bütün politikalarını zamanında kontrol ederek aksaklıkları ve yanlışlıkları anında düzeltecektir. Bu biçimiyle YURT Partisi, halktan aldığı oy ile iktidara gelip Halk için ve Halkla birlikte bir yönetim kuracaktır.
 
Ülkemizin küresel ve bölgesel güçler tarafından kuşatıldığı, yurdumuzun adeta işgal edildiği koşullarda YURT Partisi, vatansever güçlerin karşısına gerçekçi ve tek seçenek olarak çıkmıştır. Bütün vatandaşlarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize, emekçilerimize, işçi ve köylülerimize, esnaf ve memurlarımıza, öğretmenlerimize ve bütün diğer kesimler ile en başta kendisini Vatansever olarak nitelendiren bütün seçmenlerimize, kadınlarımıza, gençlerimize, emekçilerimize, işçi ve köylülerimize, esnaf ve memurlarımıza, öğretmenlerimize ve bütün diğer kesimler ile en başta kendisini Vatansever olarak nitelendiren bütün seçmenlerimize YURT Partisi’ne Omuz Vermeye, seçimlerde tek milli alternatif olan YURT Partisi’ni İktidara Taşımaya Çağırıyoruz.
 
 
SÖZ MİLLETİNDİR.
 
                                                 SADETTİN TANTAN


YURT PARTİSİ GENEL BAŞKANI